SKŁAD KTPS 2017

Lp.        Imię i Nazwisko               Funkcja

1.      Magdalena Kalinowska         Przewodnicząca

2.      Monika Szczęśniak              Vice przewodnicząca i członek ds. sędziowskich

3.      Alona Szczepańska              Członek ds. szkoleniowych

4.      Julia Dorofiejeva                 Członek ds. organizacyjnych      

5.      Agnieszka Dziewirz              Członek ds. promocji i wizerunku

6.      Małgorzata Misiarz               Członek

7.      Karolina Dubiel-Wuchowicz    Członek

8.      Paweł Chrzan                     Członek

9.      Magdalena Szymczykiewicz    Członek