SKŁAD PREZYDIUM ZESPOŁÓW SĘDZIÓW PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO
 
  • Julia Dorofiejewa - Przewodnicząca
  • Eliza Zielińska - Wiceprzewodnicząca Zespołu Sędziów
  • Adrianna Bączkowska - Sekretarz Zespołu Sędziów
  • Agnieszka Dziewirz - Członek ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Zespołu Sędziów
  • Katarzyna Józefowicz - Członek ds. Szkoleniowych Zespołu Sędziów