SKŁAD  PREZYDIUM ZESPOŁÓW SĘDZIÓW
 
Katarzyna Czumakow - Przewodnicząca,
Eleni Filipiuk - Adamos - członek
Barabara Mendyka - członek.