Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Komitetu Pływania Synchronicznego – Poznań, 14.01.2017r. w pliku do pobrania.

Prezydium Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego ogłasza konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej Seniorek i Juniorek w Pływaniu Synchronicznym. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (do pobrania poniżej) oraz przesyłania zgłoszeń do dnia 18.02.2018.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 79/2017 Zarządu PZP z dnia 28.10.2017r. zwołany został Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Polskiego Związku Pływackiego.

Strony