Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 79/2017 Zarządu PZP z dnia 28.10.2017r. zwołany został Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Polskiego Związku Pływackiego.

Strony