KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 79/2017 Zarządu PZP z dnia 28.10.2017r. zwołany został Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Polskiego Związku Pływackiego.

Termin Zjazdu – 13 stycznia 2018 r. (sobota) 
Miejsce Zjazdu -
Sala konferencyjna A, I piętro, klatka A (wejście A/D) , 
Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A. , 
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa​ 
Początek godz. 11:00 - I termin, 11:15 II termin.

Koszty organizacyjne Zjazdu pokrywa PZP, natomiast koszty dojazdu Delegatów macierzyste kluby.