Przedłuża się konkurs na stanowisko trenera koordynatora kadry narodowej juniorek do 15 maja. Pozostałe warunki konkursu, zamieszczone w ogłoszeniu (patrz zakładka) nie zmieniają się."