Powołanie na obóz szkoleniowy Kadry Narodowej w Pływaniu Synchronicznym

Polski Związek Pływacki wraz z Komitetem Technicznym Pływania Synchronicznego zawiadamia o powołaniu następujących osób na obóz Kadry Narodowej w dniach od 18.03.2018 do 24.03.2018 w COS w Spale.

Trenerzy:

Weronika Sękowska

Zawodniczki:

Aleksandra Filipiuk, Gabriela Damentka, Julia Bochniak, Weronika Ryciuk, Swietłana Szczepańska, Julia Mikołajczak, Alicja Dudek, Larysa Marczak, Kamila Sahli Ousini, Wiktoria Frąszczak

oraz na koszt własny/klubu: Adrianna Aleksak, Oliwia Smektała, Lena Zadorożna, Martyna Paulińska, Maja Kordus

Powołane zawodniczki:

  1. muszą posiadać aktualne badania lekarskie i aktualną licencję zawodnika PZP
  2. przekażą podpisane przez siebie oraz rodziców/opiekunów prawnych:

ü 

Regulamin zgrupowań oraz pobytu na zawodach sportowych zawodników KN PZP – do pobrania ze strony:

http://www.polswim.pl/sites/default/files/regulamin_zgrupowan_oraz_pobytu_na_zawodach_kadry_narodowej_1.pdf

 

ü 

Kartę praw i obowiązków zawodnika KN PZP, członka reprezentacji Polski podczas zgrupowań i zawodów – do pobrania ze strony:

http://www.polswim.pl/sites/default/files/karta_praw_i_obowiazkow_zawodnika_kadry_narodowej.pdf

 

W przypadku zawodniczek niepełnoletnich muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniu zawierającą: imię i nazwiska zawodniczki, informację czego dotyczy zgoda, a także datę i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych.

 

Program zgrupowania

 

18.03.2018

 

do 16.30

przyjazd i zakwaterowanie (doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00)

17.00 – 20.00

Trening specjalistyczny w wodzie 

 

Kolacja

21.00

Spotkanie organizacyjne

19 – 23.03.2018

 

7.00

Śniadanie

8.00 – 11.00

Trening specjalistyczny w wodzie

11.30 – 12.30

Gimnastyka na Sali

13.00

Obiad, przerwa poobiednia

15.00 – 18.00

Trening specjalistyczny w wodzie

do 19.30

Kolacja

20.30

Podsumowanie dnia, doskonalenie choreografii w ćwiczeniach na lądzie

24.03.2018

 

7.00

Śniadanie

8.00 – 11.00

Trening specjalistyczny w wodzie

Do 11.00

Wymeldowanie z pokoi

11.30 – 12.30

Doskonalenie choreografii w ćwiczeniach na lądzie, nagrania programu do liczenia, etc.

13.00

Obiad, zakończenie zgrupowania


W dniach 19-23 marca 2018 w trakcie zgrupowania opracowywana będzie choreografia programu dowonego zespołu pod kierownictwem Elisabet Fernandez (ESP). 

Skan powołania w załączniku do pobrania.