Rada Trenerów

1. Eleni Filipiuk - Adamos Członek Rady
2. Elżbieta Klimaszyk Członek Rady
3. Monika Rybarczyk Członek Rady
4. Magdalena Szymczykiewicz Członek Rady